Autoprůvodce.cz: Čtěte, co podepisujete

Autoprůvodce.cz: Čtěte, co podepisujete

Triky podvodných prodejců ojetin nekončí jen stáčením tachometrů, pozor byste si měli také dát při podpisu smlouvy. Problematiku právních aspektů při koupi ojetiny jsme řešili s JUDr. PhDr. Oldřichem Choděrou, odborníkem na občanské právo.

Právní spory týkající se kupních smluv ojetých automobilů jsou totiž podle jeho slov značně zdlouhavé, nákladné, nejisté a soudy v těchto případech vyžadují často i několik znaleckých posudků. Pokud tedy nechcete přistupovat na mimosoudní dohody, rozhodně se vám vyplatí věnovat kupní smlouvě velkou pozornost a nepodepisovat každý papír, který vám "předhodí" mnohdy seriózně vypadající prodejce.

Kupní smlouvu byste nikdy neměli uzavírat s někým, komu automobil nepatří. Kontrolu proveďte dle dat v technickém průkazu a neostýchejte se vyžádat si na prodávajícím občanský průkaz a majitele následně podle něj identifikujte ve smlouvě (v případě, že kupujete od fyzické osoby). Firmu si můžete zkontrolovat např. na webu www.justice.cz.

Celá smlouva může být samozřejmě uzavřena ústně, zákon tuto možnost nezakazuje. Kvůli právní jistotě obou stran je ale vhodné zvolit písemnou formu. Ve smlouvě by měly být všechny dohodnuté údaje, prodávající ani kupující se pak nemohou odvolávat na něco, co bylo dohodnuto pouze ústně.

Oba se také musí shodnout na volbě zákona, kterým se dokument bude řídit. "Doporučuji, aby v kupní smlouvě bylo vždy odvolání na občanský zákoník. Obchodní zákoník právní vztahy upravuje odlišně a jeho koncepce předpokládá, že podle něj postupují podnikatelé, kteří při výkonu své podnikatelské činnosti určité znalosti práva mají," radí Oldřich Choděra.

Ze sepsané smlouvy musí být prodávaný automobil jednoznačně identifikovatelný. Registrační nebo státní poznávací značka rozhodně nestačí, nezapomeňte ani na další údaje z technického průkazu (VIN, tovární značku, typové označení atd.). Uvést by se měly i vady, na které prodávající kupujícího upozornil, ten se pak nebude moci odvolávat na problémy, o kterých nebyl informován. Pokud se i tak objeví vada, o které nevěděl, může požadovat slevu. V případě, že se jedná o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má možnost od smlouvy odstoupit. To samé lze provést i v případě, že vás prodávající ujistil o tom, že má vůz určité vlastnosti nebo že je bez vady, a nebyla to pravda.

Nezapomeňte ve smlouvě také požadovat informaci o tom, jestli bylo vozidlo havarováno, velké množství firem se snaží na našem trhu prodávat opravené vraky ze zahraničí. Problematika vad u ojetiny rozhodně není jednoduchá. "Upozorňuji, že v případě použitých věcí prodávající odpovídá pouze za vady, které měla věc v momentě jejího převzetí, a to ještě jen za takové, které neodpovídají míře jejího používání nebo opotřebení," říká JUDr. Choděra.

Obecně totiž neexistuje žádná záruční lhůta, prodávající odpovídá pouze za vady, které existovaly v okamžiku prodeje vozidla, a je jedno, jestli o nich věděl nebo ne.

Za vadu se nepovažuje ani opotřebení (nebo koroze), které odpovídá kilometrovému nájezdu, stáří vozidla, běžným provozním podmínkám a standardnímu způsobu údržby. Bere se tak pouze větší rozsah opotřebení nebo "rzi". V kupní smlouvě by měl být také zanesen počet najetých kilometrů.

"Rozhodně by zde nemělo být u stavu tachometru uvedeno, že tento stav je pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnému počtu najetých kilometrů," varuje advokát před používanou praktikou.

Zjištěné vady musí kupující na druhé straně uplatnit "bez zbytečného odkladu". Tento pojem ale není nikde definován, lhůta má pouze pořádkovou povahu a její nedodržení není sankcionováno. "Na druhé straně práv z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců od převzetí. Na rozdíl od předchozí lhůty je tuto nutno dodržet. Pokud by došlo k vytčení vad po jejím uplynutí, došlo by k prekluzi práva a odpovědnost za vady by již nebylo možno uplatnit u soudu," upozorňuje Oldřich Choděra.

Pozornost se vyplatí věnovat také kupní ceně uvedené ve smlouvě. Podle právníka byste si měli zjistit, za kolik se obdobná auta na trhu prodávají. Často se totiž stává, že kupující zjistí, že vůz koupil draze, a vše se následně snaží řešit požadováním slev, poukazováním na vady apod.

Nechcete si nadělat problémy? Pozorně si přečtěte smlouvu, a pokud se vám z nějakého důvodu nebude líbit, požadujte její úpravu. V případě, že prodejce odmítne, vydejte se pro svůj vůz někam jinam. Rozhodně je to lepší strategie než soudní spor.

 

NA CO SI DÁT PŘED PODPISEM POZOR?

 

 

1. V článku smluvní strany nesmí chybět přesná identifikace prodávajícího i kupujícího. Nezapomeňte na rodné číslo, příp. číslo občanského průkazu, pokud se jedná o fyzickou osobu. U těch právnických musí být uvedeno sídlo, IČO, případně údaje o zápisu v obchodním rejstříku.

2. Smlouvu mohou obě strany uzavřít podle § 588 občanského nebo § 409 obchodního zákoníku. Je lepší, pokud ji budete uzavírat dle občanského práva, které lépe upravuje práva kupujícího.

3. Ve smlouvě nesmí chybět prohlášení o tom, že prodávající je majitelem vozu a že se k němu neváží žádné další pohledávky nebo nároky třetích osob. Pokud si nejste jisti, můžete vůz prověřit např. v systému společnosti Cebia, který jsme popsali v minulém vydání. 

4. Nesmí chybět přesná identifikace vozidla (tovární značka, typ, rok výroby, číslo karoserie, motoru, SPZ, číslo technického průkazu a stav tachometru). Je vhodné, aby byly ve smlouvě zaznamenány vady, které vozidlo v okamžiku prodeje má.

5. Kupující by měl cenu vozidla uhradit v hotovosti před podpisem smlouvy (pozor na částky převyšující 15 000 eur, u kterých zákon č. 254/2004 Sb. ukládá bezhotovostní platbu). Ve smlouvě musí být uvedena cena vozidla. Zkontrolujte si, jestli odpovídá cenám na trhu s ojetými vozidly.

6. Nezapomeňte na odstavec s dalšími prohlášeními a závazky obou smluvních stran. Ve smlouvě by mělo být jasně uvedeno, že vám prodávající předává veškerou dokumentaci a kolik dostanete klíčů (v ideálním případě včetně identifikační karty).

7. Ve stejném odstavci by neměl chybět popis postupu při přehlašování vozidla. Vhodnou formulací může být: "Prodávající se zavazuje provést odhlášení vozidla na kupujícího do 10 pracovních, nejpozději do 14 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. Následně je povinen předat osobně nebo doporučeně poštou kupujícímu dokumentaci od vozidla k tomu potřebnou (a to technický průkaz, osvědčení o  registraci). V případě nesplnění této povinnosti je stanovena smluvní pokuta ve výši 5000 Kč. Nárok na úhradu škody tím není dotčen."

8. Chránit se můžete i proti stočenému tachometru, klauzulí o tom, že pokud se jeho stav nezakládá na pravdě, můžete odstoupit od smlouvy. Pozor, aby ve smlouvě nebylo uvedeno, že stav je pouze orientační.

 

Původní článek najdete zde.

Aktuality

20. března 2014 | SOVA už deset let pomáhá majitelům ojetých vozů proti trikům bazarů

Praha, 19. března 2014 - Sdružení na ochranu vlastníků automobilů – SOVA, které bylo založeno v roce 2004, slaví deset let existence. Za dobu svého působení pomohlo stovkám oklamaných zákazníků podvodných autobazaristů, publikovalo již pět vydání své příručky pro koupi ojetého automobilu více

2. dubna 2014 | Při koupi dováženého vozu z Belgie vždy vyžadujte doklad o najetých kilometrech Car-Pass

Čtenář webu SOVA upozorňuje zájemce o koupi ojetiny na podvody obchodníků s dováženými vozy z Belgie. Nepoctiví individuální dovozci zatajují před zákazníky doklad o najetých kilometrech Car-Pass. Existuje podezření, že se tak snaží zatajit možnou manipulaci s počtem najetých kilometrů, provedenou po koupi… více

15. dubna 2014 | Právo: Stáčeči tachometrů mají zelenou, zákon je bezzubý

Podvodníci s ojetými auty, kteří brutálně stáčejí tachometry, mají v Česku stále zelenou. Nic a nikdo jim nestojí v cestě. Zákon je bezzubý, policie a obchodní inspekce nemají páky, jak zasáhnout. Naplno to obnažuje případ Jana Hanáka (37) z Jihlavy. více

SOVA na Facebooku 

 

Ojeté vozy z majetku ČD

Nechcete si koupit ojetinu z nepotřebného majetku Českých drah? Použijte náš speciální vyhledávač!

Zadejte VIN nebo registrační značku vozidla:

Sponzoři

Banner pro FR