Hlášení fiktivních inzerátů

Prostřednictvím formuláře můžete nahlásit podezřelé inzeráty, nejčastěji na koupi vozu ze zahraničí, které jste našli. Poslední dobou se totiž množí fiktivní inzeráty s nabídkou prodeje aut. Inzeráty nabízejí automobily za nestandardně nízkou cenu. Scénář je klasický, prodejce komunikuje pouze přes emaily se špatnou češtinou (pravděpodobně pomocí překladače), aktuálně je v zahraničí a auto chce prodat. Následuje pokus o vylákání finanční částky předem, ať už jako zálohy nebo na pokrytí nákladů na dopravu či pod jinou záminkou. Pokud peníze zájemce odešle, veškerá komunikace končí a vůz nikdy není dodán.

Vaše kontaktní údaje

Prodejce


(alespoň portál, kde byl inzerát zveřejněný)

Podrobný popis situace

Zde můžete situaci podrobněji popsat

Přílohy

Přiložte, prosím, veškerou komunikaci, inzerát, fotky, smlouvy atd., které k případu máte k dispozici.


Ochrana a zpracování osobních údajů
S Vašimi osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou, a to zejména Nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení“). Správcem osobních údajů je Sdružení na ochranu vlastníků automobilů – SOVA, o.s., IČO: 266 70 640, se sídlem Stulíková 1377, 198 00 Praha, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 14906 („Správce“). Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s touto stížností. K jejich zpracování nepotřebujeme Váš souhlas, neboť zpracování je nezbytné za účelem zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů, přičemž tímto zájmem je vyřešení Vaší stížnosti a veškeré úkony s tím související. Neprovádíme zpracování osobních údajů, které by vedlo k automatizovanému rozhodování. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze Správcem a rovněž nejsou předávány do třetích zemí mimo EU. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání právního titulu, který nám umožňuje údaje zpracovávat. V případě oprávněných zájmů Správce je to doba 5 let. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k nim, na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost či právo vznést námitku proti jejich zpracování. V případě, že se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel jejich ochrany, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré žádosti týkající se ochrany a zpracování Vašich osobních údajů můžete zasílat na emailovou adresu Správce info@sdruzeni-sova.cz.