Zaslání stížnosti na prodejce ojetých aut

Zde můžete podat stížnost na konkrétního prodejce či obchodníka s ojetými automobily. Uveďte, prosím, co nejvíce informací o Vašem případu, včetně kopie kupní smlouvy, abychom se mohli stížností začít zabývat. Neposílejte nám, prosím, stížnosti e-mailem, nebudeme je schopni vyřídit. Využívejte pouze tento formulář. Děkujeme.

Vaše kontaktní údaje

Vaše adresa

Stížnost

Podrobný popis problému

Zde můžete problém podrobněji popsat

Přílohy

Zde můžete přiložit potřebné dokumenty ve formátu JPG, GIF, PDF, TIFF.
(scan smlouvy, technický průkaz, posudek znalce, atd.)

*

Ochrana a zpracování osobních údajů
S Vašimi osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou, a to zejména Nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení“). Správcem osobních údajů je Sdružení na ochranu vlastníků automobilů – SOVA, o.s., IČO: 266 70 640, se sídlem Stulíková 1377, 198 00 Praha, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 14906 („Správce“). Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s touto stížností. K jejich zpracování nepotřebujeme Váš souhlas, neboť zpracování je nezbytné za účelem zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů, přičemž tímto zájmem je vyřešení Vaší stížnosti a veškeré úkony s tím související. Neprovádíme zpracování osobních údajů, které by vedlo k automatizovanému rozhodování. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze Správcem a rovněž nejsou předávány do třetích zemí mimo EU. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání právního titulu, který nám umožňuje údaje zpracovávat. V případě oprávněných zájmů Správce je to doba 5 let. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k nim, na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost či právo vznést námitku proti jejich zpracování. V případě, že se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel jejich ochrany, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré žádosti týkající se ochrany a zpracování Vašich osobních údajů můžete zasílat na emailovou adresu Správce info@sdruzeni-sova.cz.